تحقیق و مقالات رشته الکترونیک

تحقیق و مقالات رشته الکترونیک رباتیک و ساخت ربات

کوره های القایی در فرکانس شبکه

مقاله کوره های القایی در فرکانس شبکه شامل 101 صفحه به صورت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد که يکي از تحقيق هاي جامع و کامل در مورد  کوره های القایی در فرکانس شبکه مي باشد و داراي منابع معتبر مي باشد

مقدمه

حرارت وگرما همواره ناشی از تلفات می باشد و دراین نوع ازگرمایش نیز ازتلفات هیسترزیس وفوکو استفاده می کنیم ، تلفاتی که دراکثر تجهیزات الکتریکی مانند ترانسفورماتور وماشین های الکتریکی مضراست وسعی براین است که مقدار این تلفات به حداقل ممکن برسد .

به طورکلی یک سیستم گرمایش القائی شامل یک منبع تغذیه با جریان ، متناوب ، یک سیم پیچ ویک قطعه که باید تحت حرارت قراربگیرد می باشد . اتفاق اصلی واساسی مابین قطعه کار وسیم پیچ رخ می دهد. دراین مورد نقش منبع تغذیه درمورد فرکانس ومیزان جریان سیم پیچ اهمیت دارد . این دوفاکتور مهم واساسی است که تاثیرات الکتریکی و حرارتی برقطع کارمی گذارند.

 

۲-۲- اساس گرمایش القائی ( ۶٫۵)

همانطوریکه گفته شد گرمایش القائی برپایه دومکانیسم اتلاف انرژی استواراست. این دومکانیسم یکی ، تلفات جریان فوکو ( ) یا تلفات فوکو ودیگری تلفات هیستر زیس می باشد. درمواد غیرمغناطیسی مانند آلومینیوم ، مس و چدن ( دردمای بالاتر ازنقطه کوری ) تنها مکانیسم اول ، یعنی تلفات انرژی به علت قانون ژول تاثیرگذار است ولی

درمواد فرومغناطیسی مانند فولاد وچدن ( دردمای پائین تر از نقطه کوری ) ، تلفات هیستر زیس نیز نقش دارد. یک توضیح ساده ولی مفید برای تلفات هیسترزیس این است که این تلفات دراثر اصطکاک بین مولکول ها ، یا به عبارت دیگر بین دوقطبی های مغناطیسی۱ بوجود می آید .

 

هنگامی که یک ماده فرومغناطیسی ابتدا دریک جهت وسپس درجهت دیگرمغناطیسی می شود ، این دوقطبی را می توان همانند یک آهن ربا فرض کرد که با هربار تغییر جهت میدان مغناطیسی که درنتیجه تغییرجهت جریان متناوب ایجاد می شود ، می چرخند . مقدار افزایش این تلفات با نرخ افزایش تغییر جهت میدان ویا درواقع همان فرکانس جریان الکتریکی متناسب است .

تلفات جریان گردابی۲ وتولید تلفات ژول که بدان مربوط می باشد توسط همان روابط معمول مدارهای جریان متناوب ویا مدارهای جریان مستقیم توصیف می شود. همانند دیگر جریان الکتریکی، جریان گردابی نیز به یک مسیر کاملا بسته نیاز دارد. هنگامی که این جریان جاری می شود یک افت ولتاژ که توسط قانون اهم (V=RI) تعیین می گردد، ایجاد می شود که R مقاومت مسیر جریان است. هنگامی که یک افت ولتاژ اتفاق می افتد انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی یا گرما تبدیل می شود. این تبدیل را می توان با تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی درسیستم های مکانیکی ، هنگامی که مثلا یک جسم ازارتفاع معین به علت نیروی جنبه به زمین سقوط می کند مقایسه کرد. درسیستم های الکتریکی ، حرارتی که توسط افت ولتاژ بوجود می آید . توسط رابطه VI=RI2تعیین می شود .دقت کنید که رابطه بیان کننده میزان توان تلف شده است و واحد آن انرژی برواحد زمان است .

سوالی که دراین لحظه به ذهن می رسد این است که جریان گردابی به چه صورتی درقطعه کارالقاء می شود فهم این موضوع برای طراحی سیم پیچ ها ی القاء کننده وکنترل مقدار حرارت والگوهای حرارتی۱ ضروری است .

اصل پدیده این مربوط به این است که هرمیدان مغناطیسی توسط یک جریان الکتریکی ایجاد می شود این جریان ac باشد ویا dc .

درمورد یک هادی حامل جریان dc، جهت میدان مغناطیسی ( یا به عبارت بهتر میدان القای مغناطیسی ) عمود برجهت جریان است وشدت آن هرچه که ازهادی دورتر می شویم کمتر می شود. همچنین شدت میدان مغناطیسی متناسب با جریان است . جهت میدان یا مسیر خطوط القای مغناطیسی توسط قانون « دست راست » تعیین می شود . شکل (۲-۱) این موضوع را نشان می دهد. بدین صورت که انگشت شست جهت جریان را نشان می دهد وجهت بسته شدن انگشتان ، جهت مغناطیسی را نشان می دهد.

 شدت میدان مغناطیسی دربین حلقه های کنارهم خیلی کم است . وعلت آن این است که القای مغناطیسی درحلقه های کنارهم ، دارای علامت مختلف است بنابراین همدیگر را خنثی می کنند. حال تصور کنید که هنگامی که یک میله توپررا وارد یک سیم پیچ که حامل جریان dc است وارد کنیم چه اتفاقی برای میدان مغناطیسی می افتد ؟
شکل (۲-۳).

اگرمیله ، فرومغناطیسی نباشد میدان هیچ تغییری نمی کند. ازطرف دیگر اگریک میله آهنی را درون سیم پیچ قراردهیم تعداد خطوط القای مغناطیسی به طورچشمگیری افزایش می یابد . به همین علت گفته می شود گذر دهی آهن بزرگتر ازگذردهی مواد غیر مغناطیسی است . درعمل برای محاسبات الکتریکی لازم است که گذردهی نسبی برای ما مشخص باشد. گذردهی مواد غیرمغناطیسی مساوی با گذردهی هوا می باشد. وگذردهی نسبی آنها برابر یک می باشد . درمقابل ، مواد مغناطیسی دارای گذر دهی بزرگتر ازیک می باشند.

 هنگامی که یک میله توپرهادی را درون یک سیم پیچ ، که حامل جریان dc است قرارمی دهیم هیچ جریان گردابی درآن القاء نمی شود. اگربه جای جریان dc ازجریان ac استفاده کنیم هم جریان گردابی القاء می شود وهم گرما ایجاد می شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله کوره های القایی در فرکانس شبکه کلیک نمایید


برچسب‌ها: کوره های القایی در فرکانس شبکه, مقاله کوره های القایی در فرکانس شبکه, تحقیق کوره های القایی در فرکانس شبکه, مقاله در مورد کوره های القایی در فرکانس شبکه, تحقیق در مورد کوره های القایی در فرکانس شبکه
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:23  توسط نسرین عالمی  | 

محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد شامل 172 صفحه به صورت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد که يکي از تحقيق هاي جامع و کامل در مورد محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مي باشد و داراي منابع معتبر مي باشد

مقدمه ای بر تولید برق در ایران

۱-۱ انواع نیروگاههای تولید برق :

در میان پرکار برد ترین و مهمترین نیروگاههای متداول در جهان و ایران ، می توان از نیروگاههای حرارتی نام برد . این نوع نیروگاهها ، مبدل هایی هسنتد که انرژی نهفته در سوخت های جامد ، مایع ، گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می کند .

نیروگاههای حرارتی ، طیف وسیعی از نیروگاهها را در برمی گیرند که از آن جمله می توان به نیروگاههای بخاری ، گازی ، چرخه ترکیبی ، دیزلی و هسته ای اشاره نمود . نوع بسیار متداول نیروگاههای حرارتی ، نیروگاههای بخاری می باشد . در این نوع نیروگاه با مشتمعل شدن سوخت های فسیلی ، آب سیکل ، تبدیل به بخار می شود .سپس انرژی بخاری تولیدی ، سبب چرخش توربین و در نهایت ، تولید انرژی برق می گردد . تفاوت اساسی نیروگاههای گازی با بخاری در آن است که سیال سیکل توربین گازی ، هوای محیط می باشد . اما نیروگاههای سیکل ترکیبی , متشکل از واحدهای گازی و بخاری می باشند که در آنها به منظور افزایش بازده کل حرارتی و بازیافت بخشی از انرژی باقی مانده در گازهای خروجی از توربین های گازی ، این گازها را به یک دیگ بخار بازیاب هدایت می کنند . بخار حاصل از این طریق ، توربین بخاری را به گردش در می آورد . از مهمترین نیروگاههای حرارتی می توان به نیروگاههای هسته ای ( اورانیم غنی شده ، پلوتونیم و … ) بخار با انرژی نهفته بسیار زیادی تولید می شود . با استفاده از انرژی بخار تولید شده ، توربین بخاری به چرخش در می آید و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می شود .

در نیروگاههای برق آبی ، عامل و سیال واسطه ، جریان آب یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بند ها است . نیروگاههای جریان رودخانه ای و نیروگاههای برق آبی از این نوع نیرگاهها هستند . از انرژی موجود در جریان آب رودخانه ها  می توان در چرخاندن پرهای یک توربین آبی برای تولید انرژی مکانیکی ( و پس از آن تولید الکتریکی توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنین با ایجاد سدها و ذخیره سازی آب رودخانه در پشت این سدها می توان می توان از انرژی پتانسیل نهفته درآب پشت سد ( برای به چرخش در آوردن توربین ها ) نیز استفاده نمود .

در حال حاضر نیروگاههای حرارتی ، بیشترین سهم را در تولید و تامین انرژی برق مورد نیاز صنعت را بر عهده دارند . البته کشورهایی وجود دارند که سهم تولید انرژی نیروگاهای برق آبی آنها قابل توجه و یا حتی بیشتر از تولید نیروگاههای حرارتی است که در این میان  ، می توان از کشورهای نروژ ، پرتغال ، سوئیس ، اتریش ، آلبانی ، کانادا ، برزیل و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی نام برد

علاوه به نیروگاههای بخاری ، هسته ای ،گازی ، سیکل ترکیبی . آبی که کاربرد بیشتری دارند ، می توان  انواع زیر را نام برد :

۱-  نیروگاههای دیزلی :

در این نوع نیروگاهها، نیروی محرکه ژنراتور یک موتور درو نسوز دیزلی است . امروزه از نیروگاه دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه ، کمتر استفاده می شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتمالا برای حداکثر شبکه استفاده می گردد در حالیکه در مناطقی از ایران که به شبکه سراسری وصل نیستند ، از نیروگاههای دیزلی هم که قدرت تولیدی آنها معمولا تا ۵۰۰۰ کیلو وات می باشد ، استفاده می شود.

۲-  نیروگاه تلمبه ذخیره ای :

در بعضی از مناطق که شرایط جغرافیایی مناسبی وجود داشته باشد ، از مبادله آب بین دو منبع در سطوح مختلف ، می توان انرژی مورد نیاز را برای چرخاندن توربین ها ایجاد نمود . در این نوع نیروگاهها ، آب از منبع در سطح پائین ( که می تواند یک دریاچه باشد ) توسط پمپ هایی در ساعاتی از روز که مصرف انرژی الکتریکی پائین است به منبع بالایی فرستاده می شود . سپس در مواقعی که به انرژی الکتریکی نیاز است ، از منبع بالایی آب را توسط لوله هایی به روی پره های یک توربین آبی هدایت می کنند و بدین ترتیب انرژی الکتریکی تولید می شود .

۳-  نیروگاه خورشیدی :

یکی از آرزوهای بزرگ بشر ، کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع لایزال برای مصارف بزرگ بوده است . اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدین متمرکز نبودن ، تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار انرژی ، و پائین بودن شدت تشعشع می باشد . به خاطر دانسیته پائین انرژی ، سطح لازم برای کسب انرژی قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا برای انرژی خورشیدی ، یک منبع ذخیره انرژی کسب شده مورد نیاز است . همچنین به دلیل متمرکز نبودن انرژی خورشیدی ، احتیاج به تجهیزاتی برای متمرکز ساختن آن می باشد .

انرژی خورشیدی را می توان در موارد زیر مورد استفاده قرار داد . تامین انرژی هایی کم مثل گرمایش و سرمایش ساختمان ، پختن غذا ، گرم کردن آب ، استرلیزه کردن وسایل بهداشتی خشک کردن محصولات کشاورزی ، شیرین کردن آب ، تولید سوخت های شیمیایی ، احتراق مواد آلی ، تولید گاز هیدروژن ، تولید الکتریسیته به روش فتوولیتک ( باطری خورشیدی ) ، تولید بخار آب برای به چرخش در آوردن یک توربین بخار و تولید الکتریسیته و موارد دیگر .

جهت دانلود متن کامل مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد کلیک نمایید


برچسب‌ها: محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی , مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ت, تحقیق محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ت, مقاله در مورد محاسبات پخش
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 12:14  توسط نسرین عالمی  | 

مدارات کنترل از راه دور

مقاله مدارات کنترل از راه دور شامل 34 صفحه به صورت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد که يکي از تحقيق هاي جامع و کامل در مورد   مدارات کنترل از راه دور مي باشد و داراي منابع معتبر مي باشد

مقدمه

 مدارات کنترل از راه دور در بین علاقمندان الکترونیک طرفداران بسیاری دارد. زیرا امروزه دامنه کاربرد آنها بسیار وسیع گشته و در همه جا قابل استفاده می باشند. برای موارد حساس لازم است سیستم کنترل از راه دور مورد استفاده دارای کد بندی بوده و در مدار آن از Encoder-Decoder استفاده شده باشد تا احتمال خطا در کارکرد به صفر برسد. در این نوع از سیستم های کنترل از راه دور فرستنده کد خاصی ارسال میکند که تنها توسط گیرنده ای که همان کد به آن داده شده است، قابل دریافت است و بنابراین احتمال خطای ناشی از تأثیر نویز و پارازیت های اطراف و سیگنال های سایر دستگاه های مشابه بر گیرنده به حداقل می رسد.

با توجه به فرکانس های مختلف کار دستگاه ها و حالت های مختلف کد بندی (دو به توان ده حالت)، احتمال تأثیر گذاری دستگاه های افراد مختلف بر روی یکدیگر بسیار کم می باشد . البته چنین سیستم هایی امروزه در حد زیادی تولید می شوند و در موارد مختلف (بخصوص بعنوان کنترل کننده دزدگیر و قفل مرکزی اتومبیلها) مورد استفاده قرار می گیرند . هر یک از سیستم های مزبور بسته به نوع کاربرد، دارای عملکرد متفاوت در خروجی گیرنده می باشند. مثلا بعضی بصورت لحظه ای کار می کنند یعنی با فشار دادن کلید فرستنده و با رها کردن کلید فرستنده خروجی گیرنده غیر فعال خواهد شد همچنین برخی دیگر بصورت فلیپ فلاپ عمل کرده و با هر بار ارسال سیگنال توسط فرستنده خروجی گیرنده به طور متناوب و یکی در میان به حالت روشن و خاموش می رود. بعضی دیگر نیز بصورت تایم دار عمل کرده و خروجی گیرنده پس از دریافت سیگنال فرستنده برای مدتی فعال شده و پس از آن به حالت خاموش در می آید.

مزیت سیستم معرفی شده در این مقاله آن است که کلیه حالت های توضیح داده شده همگی در آن جمع بوده و دستگاه می تواند در هر یک از حالت های گفته شده مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن یک حالت دیگر نیز برای کارکرد مدار وجود دارد که در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

 

مشخصات فنی مدار

مدار دارای دو کانال مستقل بوده و هر یک از کانال ها توسط یک کلید جداگانه روی فرستنده کنترل می شود. هر یک از کانال ها می توانند در یکی از حالات زیر عمل کنند: ۱- لحظه ای          ۲- فلیپ فلاپ               ۳- تایم دار          ۴- ضربدری

در مورد سه حالت اول در مقدمه توضیح داده شد. در حالت چهارم یعنی حالت ضربدری دو کانال دستگاه بطور مستقل عمل نکرده و بهم وابسته می باشند و با فشار دادن کلید هر کانال در فرستنده کانال مزبور در گیرنده فعال شده و کانال دیگر به حالت قطع می رود. انتخاب حالت های مختلف توسط نصب چند جامپر (سیم رابط کوتاه) در مدار انجام می شود. در جدول ۱ مشخصات فنی مدار فرستنده و گیرنده آمده است.

 

ولتاژ کار فرستنده

۱۲ ولت

باند امواج ارسالی فرستنده

UHF

جریان مصرفی فرستنده

۵-۱۵ میلی آمپر

ولتاژ کار گیرنده

۱۲ ولت

جریان مصرفی گیرنده

۲۰-۱۰۰ میلی آمپر

جدول ۱- مشخصات فنی مدار فرستنده و گیرنده کنترل از راه دور


طرز کار مدار

در شکل  ۱ نقشه شماتیک مدار فرستنده دیده می شود . آی سی PT2262 بعنوان مولد سیگنال و رمز کننده عمل می نماید. بسته به آنکه S1 وصل شود یا S2 ، فرکانس متفاوتی در خروجی ظاهر می گردد که دارای کد خاصی نیر می باشد. این کد بستگی به وضعیت پایه های ۱ تا ۸ و ۱۰ و ۱۱ آی سی مزبور دارد .

جهت دانلود متن کامل مقاله  مدارات کنترل از راه دور کلیک نمایید


برچسب‌ها: مدارات کنترل از راه دور, مقاله مدارات کنترل از راه دور, تحقیق مدارات کنترل از راه دور, مقاله در مورد مدارات کنترل از راه دور, تحقیق در مورد مدارات کنترل از راه دور
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴ساعت 13:1  توسط نسرین عالمی  | 

نوسان سازه

مقاله نوسان سازه شامل 48 صفحه به صورت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد که يکي از تحقيق هاي جامع و کامل در مورد  نوسان سازه  مي باشد

مقدمه

اسیلاتورهای مایکروویو و RF به طورکلی در سیستم های نسبتا مدرن و سیستم های بی سیم مخابراتی برای تولید منبع سیگنال ، ترکیب  فرکانسی و تولید موج حامل به کار می رود.

اسیلاتورهای نیمه هادی با قطعات غیر خطی فعال مثل دیود و ترانزیستور به صورت ترکیب با مدارات پسیو برای تبدیل DC به سیگنال حالت دائمی سینوسی  RFمورد استفاده قرارمی گیرد.

مدارات اسیلاتوری ترانزیستوری پایه می توانند  به صورت عمده در فرکانسهای پایین همچنین با نوسان ساز های کریستالی برای تولید فرکانس های پایدار و با نویز کم استفاده شوند.

در فرکانس های بالا دیود ها و ترانزیستورها به صورتی بایاس می شوند که در نقطه کار به صورت یک مقاومت منفی عمل می کنند . با استفاده از کاواک ،خطوط انتقال یا رزوناتورهای     دی الکتریک  برای تولید فرکانس های نوسان پایه تا ۱۰۰GHz به کار می روند .

آنالیز دقیق این مدارات با استفاده از نرم افزارهای CAD انجام می شود .

ما ابتدا یک یادآوری در مورد اسیلاتور ترانزیستوری شامل ساختارهای هارتلی و کلپیتس که بهتر از اسیلاتور کریستالی عمل می کنند خواهیم داشت سپس اسیلاتورهای مایکروویو را بررسی می کنیم .

اسیلاتورهای مایکروویو به خاطر داشتن مشخصه های متفاوت ترانزیستوری و توانایی ایجاد قطعات مقاومت منفی و ضریب کیفیت بالاتر با ساختارهای فرکانس پایین تفاوت اساسی دارند.

معیارنوسان :

معیارنوسان کردن رامی توان به چند روش دقیق و معادل هم بیان کرد.او‏‏‏‏‏ل اینکه در یک نوسان ساز دارای یک عنصر فعال دو دریچه ای باید یک مسیرفیدبک وجود داشته باشد واز طریق آن بخشی ازخروجی به ورودی برگردانده شود.اگر سیگنال فیدبک شده بزرگتر وهم فاز با ورودی باشد، نوسان شروع شده ودامنه اش به طور مرتب زیاد می شود، تا اینکه عنصراشباع شده، بهره حلقه فیدبک به یک برسد. بنابراین معیاراول این است، مداری نوسان می کند که درآن مسیرفیدبکی با بهره حداقل برابربا یک وبا تغییرفازصفروجودداشته باشد. معیار دیگر برای نوسان این است که ضریب پایداری مدار نوسان ساز باید کوچکتر از یک  باشد.

اگر یکی از دو معیار فوق برای یک مدار معتبر باشد ،دترمینال معادلات ولتاژهای گره های یاجریانهای حلقه های آن برابر صفر خواهد بود.این معیار سوم نوسان خواهدبود، و روش ریاضی مناسبی برای یافتن فرکانس نوسان می باشد، به شرط اینکه بتوان معادلات جبری لازم را حل کرد.

سرانجام، اگر یک مدار بالقوه نوسانی را به طور فرضی به یک بخش فعال و یک بارتقسیم کنیم، هنگام پیدایش شرایط نوسان بخش حقیقی امپدانس خروجی بخش فعال منفی می شود. این یک شرط لازم برای نوسان است ولی کافی نیست؛ معیار منفی شدن مقاومت برای توصیف کار نوسان سازهای مایکروویو که در آنها از دیودهای بامقاومت منفی(دیودهای تونلی،گان،ایمپات وتراپات)استفاده می شود،مفید است.

اساس مدل نوسان ساز :

شکل زیر یک سیستم حلقه بسته را نشان می دهد که قسمت اساسی یک مدل نوسان ساز را همین فیدبک مثبتی که از خروجی به ورودی اعمال می شود شامل می گردد، شرایط لازم برای نوسان یک مداررا با بد ست آوردن تابع تبدیل حلقه بسته برسی میکنیم:

 که با فرض اینکه مقدار ولتاژ خروجی مخالف صفر وولتاژورودی برابر با صفر باشد داریم:

  که تحت این شرایط می توانیم بگوییم نوسان ساز در حالت پایدار قرار دارد و این حالت پایدار در فرکانس خاصی اتفاق می افتد و باعث نوسان مدار می شود.

 که در این صورت در فرکانس خاصی  تابع حلقه بسته (تابع انتقال کل سیستم) ناپایدار می- شود. به عبارت دیگراگر سیستم فوق دارای گین مدارباز به اندازه یک و زوایای ۲kp باشد، وارد نوسان می شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله نوسان سازه کلیک نمایید


برچسب‌ها: نوسان سازه, مقاله نوسان سازه, تحقیق نوسان سازه, مقاله در مورد نوسان سازه, تحقیق در مورد نوسان سازه
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۴ساعت 15:32  توسط نسرین عالمی  | 

سري پنجم تحقيق و پروژه هاي دانشجويي رشته الکترونیک

سري پنجم تحقيق و پروژه هاي دانشجويي  رشته الکترونیک آماده شد

مقاله نوسان سازه
مقاله مدارات کنترل از راه دور
مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
مقاله کوره های القایی در فرکانس شبکه
مقاله کنترل توان راکتیو
مقاله فرستنده و گیرنده مادون قرمز
مقاله طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبان ++C
مقاله طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی
مقاله شبکه قدرت
مقاله ساخت دستگاه جهت یاب تلسکوپ
مقاله ژنراتور القایی
مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها
مقاله ربات خط یاب با کنترل فازی
مقاله پردازشگرهای دیجیتال یا (DSP)
مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن
مقاله بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC
مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی
مقاله اینورتر
مقاله افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی
پروژه طراحی و ساخت اتاق آنتن
 

 


برچسب‌ها: مقاله اینورتر, مقاله ربات خط یاب با کنترل فازی, مقاله کنترل توان راکتیو
+ نوشته شده در  شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ساعت 12:7  توسط نسرین عالمی  | 

سری چهارم تحقیق های دانشجویی رشته الکترونیک

سری چهارم تحقیق های دانشجویی رشته الکترونیک

 

تحقیق تثبیت تصاویر رادیوگرافی دندان با استفاده از تطبیق الگو و مقایسه معیارهای شباهت
مقاله کاربرد کدینگ در مخابرات
مقاله کاربرد الکترونیک قدرت
مقاله علم الکترونیک (تایمرها و …)
مقاله علم الکترونیک
مقاله پردازش تصویر
مقاله بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک
مقاله بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی چند کاربره
مقاله بررسی تنظیم ولتاژ (رگولاسیون خطوط انتقال نیرو)
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات
گزارش کارآموزی در شرکت مهندسی ساتراپ صنعت
گزارش کارآموزی در شرکت فنی و مهندسی آرمان الکترونیک
گزارش کارآموزی در شرکت ساتراپ صنعت بهار
گزارش کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی
تحقیق بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات
پروژه کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)
پروژه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق
پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق
پروژه تعمیر تلویزیون (تیونرها)
پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
 

 


برچسب‌ها: گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات, گزارش کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی, پروژه تعمیر تلویزیون, تیونرها
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:19  توسط نسرین عالمی  | 

سری سوم مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته الکترونیک

سری سوم مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته الکترونیک به صورت فایل ورد

 

مقاله کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)
مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات
مقاله طراحی و ساخت دستگاه RF decibel meter
مقاله ضبط صدا توسط میکروکنترولر
مقاله سنسورهای موقعیت‌یاب
مقاله سنسورهای صنعتی
مقاله سنسورهای حرارتی
مقاله حسگرهای مکان‌یاب
مقاله تشخیص جریان هجومی و روش‌های حذف آن
کارآموزی مخابرات
تحقیق بررسی اثرات هارمونیک ها در خازن و روش های کاهش آن
پروژه کنترل سرعت موتورهای القائی به روش بدون سنسور
پروژه سیستم مانیتورینگ منزل
پروژه سیستم برودت بدون گاز
پروژه ریموت کنترل جرثقیل چهار کاناله
پروژه راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC
پایان نامه ماشین های سنکرون
پایان نامه عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن
پایان نامه سیستم اتصال زمین
پایان نامه اثر میدانی
 

 


برچسب‌ها: مقاله ضبط صدا توسط میکروکنترولر, مقاله سنسورهای صنعتی, مقاله کنترل پایداری الکترونیکی, ESP
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:47  توسط نسرین عالمی  | 

سری دوم پروژه های دانشجویی رشته الکترونیک

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:18  توسط نسرین عالمی  | 

سری اول مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته الکترونیک

سری اول مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته الکترونیک به صورت فایل ورد

مقاله منابع تغذیه سوئیچینگ
مقاله سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم
مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729
مقاله بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS
مقاله اندازه گیری مقادیر مقاومت و خازن با میکروکنترلر
مقاله آی سی ۸۲۵۵A
گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی
گزارش کارآموزی برق الکترونیک اداره مخابرات
تحقیق نوسانات مود الکترومکانیکی
تحقیق دستیابی به صرفه جویی انرژی در سیستم عامل موبایل
تحقیق بررسی و عملکرد انواع سنسورها و نانو سنسورها
پروژه طراحی و ساخت شبیه ساز آسانسور با AVR
پایان نامه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز
پایان نامه سیستمهای HVDC
پایان نامه رباتیک
پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترلر CAN ، با استفاده از زبان توصیف سخت افزاری VHDL، و پیاده سازی آن بر روی FPGA
پایان نامه اندازه گیری کننده ی سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سریال ( RLCمتر)
پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آکوستیکی در یک مجرا
پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس
 

برچسب‌ها: مقاله سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی, مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ, گزارش کارآموزی برق الکترونیک اداره مخابرات G729
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:46  توسط نسرین عالمی  | 

رباتیک

تحقیق رباتیک یکی از تحقیق های جامع در خصوص رباتیک و صنایع رباتیک و مشخصات ربات ها می باشد و دارای منابع معتبر بوده که فایل آن به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

پایان نامه رباتیک مربوطه شامل 105 صفحه می باشد

- مقدمه

    اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیک بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه ای بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستمهای مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. اما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.

رباتها جدیدترین مرحله تلاش انسان جهت صنایع اتوماتیک به شمار می روند. رباتها آن دسته از ماشینهای ساخت بشر هستند که لزوماً حرکتهایی شبیه انسان ندارند ولی توان تصمیم گیری و ایجاد و کنترل فعالیتهای از پیش تعیین شده را دارند.

 ۲- تعریف ربات

دو تعریف موجود در رابطه با کلمه ربات از قرار زیر می باشند[۹] :

۱- تعریفــی که توسطConcise Oxford Dic.  صورت گرفتــه است؛ ماشینی مکانیکی با ظاهر یک انسان که باهوش و مطیع بوده ولی فاقد شخصیت است. این تعریف چندان دقیق نیست، زیرا تمام رباتهای موجود دارای ظاهری انسانی نبوده و تمایل به چنین امری نیز وجود ندارد.

۲- تعریفی که توسط مؤسسه ربات آمریکا صورت گرفته است؛ وسیله ای با دقت عمل زیاد که قابل برنامه ریزی مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و برای حمل مواد، قطعات، ابزارها یا سیستم های تخصصی طراحی شده و دارای حرکات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون می باشد.

۳- دسته بندی رباتها

رباتها در سطوح مختلف دو خاصیت مشخص را دارا می باشند :

۱- تنوع در عملکرد

۲- قابلیت تطبیق خودکار با محیط

به منظور دسته بندی رباتها لازم است که قادر به تعریف و تشخیص انواع مختلف آنــــــها باشیم. سه دسته بندی مختلف در مورد رباتها وجود دارد. دسته بندی اتحادیــــــه رباتهای ژاپنی، دسته بندی مؤسسه رباتیک آمریکا و دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی.[۹]

   ۱-۳-  دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپنی

    انجمن رباتهای صنعتی ژاپن، رباتها را به شش گروه زیر تقسیم می کند :

    ۱- یک دست مکانیکی که توسط اپراتور کار می کند : وسیله ای است که دارای درجات آزادی متعدد بوده و توسط عامل انسانی کار می کند.

    ۲- ربات با ترکیبات ثابت : این دسته رباتها با ترکیبات ثابت طراحی می شوند. در این حالت یک دست مکانیکی کارهای مکانیکی را با قدمهای متوالی تعریف شده انجام می دهد و به سادگی ترتیب کارها قابل تغییر نیست.

    ۳- ربات با ترکیبات متغیر : یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را با قدمهای متوالی و با ترتیب تعریف شده، انجام می دهد و این ترتیب به سادگی قابل تغییر است.

    ۴- ربات قابل آموزش : اپراتور در ابتدای امر به صورت دستی با هدایت یا کنترل ربات کاری را که باید انجام شود، انجام می دهد و ربات مراحل انجام وظیفه را در حافظه ضبط می کند. هر وقت که لازم باشد، می توان اطلاعات ضبط شده را از ربات درخواست نمود و ربات وظیفه درخواست شده را بصورت خودکار انجام می دهد.

    ۵- ربات با کنترل عددی : اپراتور وظیفه ربات را توسط یک برنامه کامپیوتری به او تفهیم می نماید و نیازی به هدایت دستی ربات نیست. درواقع ربات با کنترل عددی، رباتی است که با برنامه کامپیوتری کار می کند.

    ۶- ربات باهوش : این ربات درک از محیط و استعداد انجام کار با توجه به تغییر در شرایط و محدوده عمل کار را دارد.

    ۲-۳- دسته بندی مؤسسه رباتیک آمریکا

    انستیتوی رباتیک آمریکا تنها موارد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ را به عنوان ربات پذیرفته است.

    ۳-۳- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی

    مؤسسه ربات صنعتی فرانسوی، رباتها را به شکل زیر تقسیم کرده است :

    نوع A : دستگاهی که توسط دست یا از راه دور کنترل می شود (مورد ۱ طبقه بندی قبل).

    نوع B : وسیلة حمل کننده خودکار با یک سیکل محاسبه شده از قبل (موارد ۲ و ۳ طبقه بندی قبل).

    نوع C : دستگاهی قابل برنامه ریزی و با توانایی خود کنترل (موارد ۴ و ۵ طبقه بندی قبل).

    نوع D : دستگاهی که قادر است اطلاعات معینی از محیط را بدست بیاورد و به عنوان ربات باهوش معروف است (مورد ۶ طبقه بندی قبل).

    ۴- اجزاء اصلی یک ربات

    مهندسی ربات، مهندسیهای نرم افزار، سخت افزار، برق و مکانیک را در خدمت خود گرفته است. بعضی مواقع این علوم به حد کافی پیچیده می باشند. همچنانکه در شکل ۲-۲ مشاهده می شود هر ربات دارای ۵ مؤلفه به شرح ذیل می باشد [۹]و[۱۵]:

    ۱-۴- بازوی مکانیکی ماهر(Mechanical Manipulator)

    بازوی مکانیکی شامل چندین واصل است که با مفصلها به هم وصل می شوند. این واصلها در جهات مختلف در فضای کاری قادر به حرکت می باشند. حرکت یک مفصل بخصوص باعث حرکت یک یا چند واصل می شود. عامل تحریک مفصل می تواند مستقیماً یا از طریق بعضی انتقالات مکانیکی بر واصل بعدی متصل شود. به واصل نهایی بازوی مکانیکی وسیله کاری ربات وصل شده است که به آن عامل نهایی می گویند. هر یک از مفصلهای ربات یک محور مفصل دارند که واصل حول آن می چرخد. هر محور مفصل یک درجه آزادی(D.O.F.) تعریف می کند. بیشتر رباتها دارای ۶ درجه آزادی می باشند به عبارت دیگر دارای ۶ مفصل، بمنظور حرکت در ۶ جهت. اولین سه مفصل ربات به عنوان محورهای اصلی شناخته می شوند. بطورکلی صرفنظر از جزئیات، محورهایی که برای محاسبه موقعیت و استقرار مچ استفاده می شونــد، محورهای اصلی ربات هستند.

 محورهای مفصلهای باقیمانده جهت قرار گرفتن دست ربات را مشخص می کنند، ولذا محورهای فرعی  نامیده می شوند.

            دو نوع مفصل اصلی به صورت گسترده در صنعت رباتها بکار گرفته می شود. مفصل دورانی که نمایش دهنده حرکت چرخشی حول یک محور است و مفصل انتقالی یا لغزشی که نمایش دهنده حرکت خطی در طول یک محور است، (جدول ۱).

    ۲-۴-سنسورها

    برای کنترل صحیح بازوی مکانیکی بایستی وضعیت هر مفصل شناخته شده باشد. منظور از وضعیت، موقعیت مفصل، سرعت و شتاب می باشد. بنابراین در مفصلها بایستی سنسورهایی جهت دید مفصلها و وصلها جهت تعیین موقعیت، گشتاور، سرعت، شتاب، و … نصب شود، تا وضعیت مفصلها به کنترلر ابلاغ شود. خواندن اطلاعات سنسور، یا در اتمام حرکت یا در حین حرکت انجام می گیرد و با ارسال اطلاعات آنی سنسورها به کنترلر، کنترل صحیح و واقعی سیستم مکانیکی انجام می شود. این اطلاعات سنسوری، دیجیتال یا آنالوگ و یا ترکیبی می باشند.

    ۳-۴- کنترلر

    بخشی است که به بازوی مکانیکی، هوش انجام کار را می دهد. کنترلر معمولاً از بخشهای ذیل تشکیل می شود :

            ۱- واحدی که اجازه می دهد ربات از طریق سنسورها با محیط بیرون ارتباط داشته باشد.

            ۲- حافظه جهت ذخیره داده هایی که مختصات را تعریف می کنند تا بازو با توجه به این مختصات حرکت کند (برنامه).

            ۳- واحدی که داده ذخیره شده در حافظه را تغییر می دهد و سپس داده را برای ارتباط دادن با مؤلفه های دیگر کنترل بکار می برد.

            ۴- حرکت مؤلفه هــای بخصوصی در نقاط معینــی مقدار دهی اولیه شده و در نقطه بخصوص دیگری پایان می یابند.

            ۵- واحــد محاسباتی که محاسبــات لازم برای کنترلـر را انجام می دهد. به عبارت دیگر، برای انجام صحیح اعمال بایست یک سری محاسبات جهت مشخص کردن مسیر، سرعت و موقعیت بازوی مکانیکی انجام شود.

            ۶- واسطی جهت بدست آوردن داده ها (مختصات هر مفصل، اطلاعاتی از سیستم بینایی و …) و واسطی جهت اعمال سیگنالهای کنترل به محرک مفصلها.

            ۷- واسطی جهت انتقال اطلاعات کنترلر به واحد تبدیل توان، به طوری که محرک های مفصلها باعث بشوند که مفصلها به صورت مطلوب حرکت کنند.

             ۸- واسط به تجهیزات دیگر، بطوری که کنترلر ربات با واحدهای خارجی یا ابزارهای کنترل دیگر، ارتباط داشته باشد.

            ۹- وسایل و تجهیزات لازم جهت آموزش ربات.

کنترلرهای رباتها کلاً به ۵ دسته تقسیم بندی می شوند :

            ۱- کنترل با قدم ساده(Simple Step Sequencer)

            ۲- سیستم منطقی پنوماتیکی(Pneumatic Logic System)

            ۳- کنترلر با قدمهای الکترونیکی (Electronic Sequencer)

            ۴- میکرو کامپیوتر (Micro Computer)

            ۵- مینی کامپیوتر (Mini Computer)

سه کنترلر اول در رباتهای کم هزینه به کار برده می شوند. بیشتر کنترلرهای امروزی براساس میکروکامپیوترهای معمولی می باشند و سیستم کنترل براساس مینی کامپیوتر زیاد رایج نمی باشد، چرا که نسبت به میکروکامپیوترها هزینه بالاتری دارند.

    ۴-۴- واحد تبدیل توان

    این واحد سیگنالهای کنترلر را گرفته و به یک سیگنال در سطح توان محرک ها و موتورها، جهت حرکت، تبدیــل می کند. این واحــد شامل تقویت کننده هـای توان الکترونیکی برای رباتهای الکتریکی و شیرهای کنترلی و راه اندازهای هیدرولیکی برای رباتهای هیدرولیکی می باشد.

     ۵-۴- محرک مفاصل

    این وسائـل تحت یک ســری شرایط کنتـــرل شده و دقیــق توان لازم را جهت مفصلها فراهم می آورند. این توان می تواند الکتریکی، هیدرولیکی یا پنوماتیکی باشد. پس به طور خلاصه یک ربات دارای مؤلفه های؛ اسکلت ساختاری، سیستم تحریک کننده مفصلها، سیستم سنسوری، کنترلر، سیستم تغییر سیگنال (تغییر سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس، تقویت سیگنال، فیلتر کردن سیگنال و …) می باشد.

    در شکل ۳ سلسله مراتب ساختاری یک ربات متحرک را مشاهده می کنید. هر ماجول در شکل قابل تجزیه به زیر سیستم هایی می باشد. هم اینک رباتها با مفصلهای متحرک به خاطر سادگی ساخت و سرعت عمل و نزدیکی آن به قابلیت انعطاف بازوی انسان، در صنعت به طور وسیع استفاده می شوند.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رباتیک کلیک نمائید


برچسب‌ها: رباتیک آراد, صنایع رباتیک در ایران, تحقیق رباتیک, مقاله رباتیک, پایان نامه رباتیک
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 21:58  توسط نسرین عالمی  |